دعوت به همكاري اعضاي هيات علمي دردانشگاه زنجان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   15 دی 1387-04 January 2009بازدید 3284


بسمه تعالي ((اطلاعيه)) دعوت به همكاري اعضاي هيات علمي دردانشگاه زنجان دانشگاه زنجان درنظردارد به منظورتقويت كادرهيات علمي گروه آموزشي علوم وصنايع غذايي افرادي را از ميان فارغ التحصيلان ممتاز به شرح ذيل استخدام نمايد: رشته علوم و صنايع غذايي کليه گرايشهادر مقطع دکتري و 2نفر مدارك مورد نياز: 1- گواهي مبني برگذراندن امتحان جامع يا پروژه مصوب 2- تصويرآخرين مدرك تحصيلي ياگواهي معتبروريزنمرات دروس 3- خلاصه پايان نامه كارشناسي ارشد-دكتري 4- ليست مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ويا ارايه شده درسمينار هاوكنفرانس هاي خارجي وداخلي 5- سوابق كاري مربوط(تدريس- تحقيقات) متقاضيان مي توانند درخواست خود را به همراه مدارك مذكوررا به آدرس: زنجان – بلوار دانشگاه – معاونت آموزشي دانشگاه –دفترجذب وامورهيات علمي ارسال ويا جهت اطلاعات بيشتربه سايت www.znu.ac.ir مراجعه يا با شماره تلفن هاي 5152740-5152598-0241 تماس حاصل نمايند.

اخبار روزنامه ها