استخدام هيات علمي در دانشگاه پيام نور؛

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   25 دی 1387-14 January 2009بازدید 10910


با انتشار فراخوان جذب هيات علمي در دانشگاه پيام نور؛ رييس دانشگاه: تنها افراد داري مدرك دكترا جذب مي‌شوند دستياران علمي دانشگاه به مرتبه مربي ارتقا مي‌يابند رييس دانشگاه پيام نور با اشاره به فراخوان جذب عضو هيات علمي توسط دانشگاه، گفت: دانشگاه از ميان افراد داراي مدرك دكتري در رشته‌هاي مختلف عضو هيات علمي پذيرش مي‌كند. دكتر سيد محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه راه جذب هيات علمي در دانشگاه پيام نور مسدود نيست، گفت:‌ ميزان جذب عضو هيات علمي در رشته‌هاي مختلف دانشگاه متفاوت است، به عنوان نمونه دانشگاه در رشته‌هايي همچون علوم پايه، مهندسي، حسابداري و كامپيوتر نياز بيشتري به عضو هيات علمي دارد. وي افزود: با اين حال دانشگاه براي جذب افراد داراي مدرك دكتري در رشته‌هاي علوم‌انساني كه حاضر به تدريس در شهرستان‌هاي مختلف باشند نيز آمادگي دارد. وي در خصوص شرايط جذب عضو هيات علمي در دانشگاه پيام نور، اظهاركرد: داشتن مدرك دكتري و انجام مصاحبه از جمله شرايط جذب عضو هيات علمي در اين دانشگاه است. دكتر حسيني گفت: دانشگاه تنها در رشته‌هاي خاص همچون مهندسي پروژه، حسابداري، كامپيوتر و غيره عضو هيات علمي با مدرك كارشناسي ارشد جذب مي‌كند. وي با اشاره به پايين بودن مبلغ قابل پرداخت توسط دانشگاه به مدرسيني كه عضو هيات علمي دانشگاه نيستند، گفت: اين مبلغ حتي از آموزش و پرورش نيز كمتر است و اين امر باعث وجود گلايه‌هايي در اين زمينه شده است. رييس دانشگاه پيام نور در خاتمه همچنين در خصوص وضعيت دستياران علمي دانشگاه پيام نور، اظهار كرد: طي مذاكره‌اي كه با معاونت آموزشي وزارت علوم صورت گرفته است درصدديم با فراهم آوردن تمهيداتي اين اعضا به مرتبه مربي ارتقا پيدا كنند.

اخبار روزنامه ها