استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   01 بهمن 1387-20 January 2009بازدید 6527


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي طي اطلاعيه‌اي از استخدام 194 نفر خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود تعداد 194 نفر را از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و براي خدمت در ستاد و واحدهاي تابعه جذب نمايد. بر اين اساس، از دارندگان مدرك تحصيلي دكتري دندانپزشكي، داروسازي، كارشناسي پرستاري، بهداشت محيط، بهداشت حرفه‌اي، بهداشت عمومي، كارشناسي و بالاتر مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار و سخت‌افزار)، مهندسي پزشكي، مديريت مالي و حسابداري، مديريت دولتي و بازرگاني، صنعتي، اداري و كتابداري، مدييت برنامه‌ريزي آموزشي، مديريت آموزشي تربيتي، مديريت آموزشي و برنامه‌ريزي آموزشي، صنايع غذايي، شيمي و كارداني، مديريت مالي، حسابداري، مديريت دولتي، مديريت بازرگاني، بهداشت خانوار، مامايي، مبارزه با بيماري‌ها، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه‌اي، بهداشت محيط، اتاق عمل و هوشبري دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 424 هفته‌نامه بازاركار مورخ 28/10/87 را به حداكثر تا دهم بهمن نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=231624&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها