دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 بهمن 1387-22 January 2009بازدید 7861


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان چهارمحال و بختياري از استخدام 67 نفر نيروي انساني خود خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه كاركنان مورد نظر خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري امتحان و مسابقه، گزينش و به صورت پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان دانشنامه دكترا در رشته پزشكي عمومي، داروسازي، كارشناسيارشد مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار يا سخت‌افزار)، هماتولوژي، حسابداري، كارشناسي علوم آزمايشگاهي (تشخيص طبي انساني)، علوم تربيتي (مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي)، فيزيوتراپي تغذيه، علوم بهداشتي راديولوژي، حسابداري، پرستاري، مديريت دولتي، مديريت خدمات اداري، مامايي، مديريت بازرگاني، پرستاري، هوشبري، فوريت‌هاي پزشكي، كارداني بيهوشي، راديولوژي، علوم آزمايشگاهي (تشخيص طبي انساني)، اتاق عمل، پرستاري هوشبري و فوريت‌هاي پزشكي دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 425 هفته‌نامه بازاركار مورخ 1/11/87 مراجعه و حداكثر تا پنجم بهمن نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. علاقمندان مي‌توانند براي آشنايي با نحوه ثبت‌نام به سايت دانشگاه به نشاني www.skums.ac.ir مراجعه نمايند.

اخبار روزنامه ها