جذب 200 دانشجوي فوق ليسانس عمران در وزارت راه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 بهمن 1387-26 January 2009بازدید 2170


استخدام 200 دانشجوي فوق ليسانس عمران در وزارت راه وزيرراه ترابري گفت: تعهد من به رييس جمهور جذب 200 دانشجوي فوق ليسانس متخصص عمران در وزارت راه وترابري است. "حميد بهبهاني "در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا با اشاره به رابطه صنعت ودانشگاه اظهارداشت: يکي از مهمترين مشکلات پيش روي اين دوبخش عدم اعتماد بين آنها است که يکديگر را هنوز بعد از گذشت 30 سال قبول ندارند. وي با بيان اينکه تعدادي ازمسوولين معتقد هستند که اساتيد دانشگاهي از قوانين اجرايي اطلاعي ندارند افزود:در دانشگاه نيز اساتيد معتقد هستند افرادي که فعاليت اجرايي مي کنند کمتر علاقه اي به علم وتحقيق دارند. وزيرراه وترابري با بيان اينکه هنوز دوقطب مهم صنعت ودانشگاه که لازم وملزوم همديگر هستند در کنار هم فعاليت خود را نتوانستند شروع کنند افزود: براي نزديک شدن رابطه صنعت ودانشگاه در وزارت راه 200 دانشجوي فارغ التحصيل عمران را جذب خواهيم کرد. وي با بيان اينکه اعتقاد من استفاده از نيروي جوان وطرح هاي نخبگان در وزارت راه است گفت:بايد آنها طرح هاي خود را براي استفاده در پروژه هاي راهي ارايه دهند تا بتوانيم تسهيلات موردنياز را براي استفاده از طرح ها تهيه ودر اختيار آنها بگذاريم. بهبهاني، با تاکيد بر به کارگيري وجذب نيروهاي جوان درکنار نيروهاي قديمي وزارت راه وترابري ادامه داد:با ورود نيروهاي جوان ودرکنار آن خروج نيروهاي قديمي هيچ زمان با مشکل کمبود نيرو مواجه نخواهيم شد. وي با ذکر اين نکته که براي جلوگيري از مواجه شدن با نيروي غير متخصص بايد از نيروهاي جوان استفاده کرد،اذعان داشت: نيروهاي جوان در کنار نيروهاي قديمي در آينده ورزيده خواهند شد و به عنوان ثروت هاي وزارت راه تلقي مي شوند. وزير راه و ترابري تعامل با دانشجويان و استفاده از طرح هاي آنها را به عنوان حل بسياري از مشکلات عنوان کرد . وي خاطر نشان کرد: من به عنوان استاد دانشگاه هميشه از به کارگيري طرح ها ونيروهاي جوان استقبال کرده ام چراکه نيروي جوان با فناوري هاي روز دنيا وارد مجموعه اي مي شود. www.BornaNews.ir

اخبار روزنامه ها