استخدام متخصص در سازمان بازرسي كل كشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 بهمن 1387-28 January 2009بازدید 7401


سازمان بازرسي كل كشور نيروي انساني مورد نياز خود را از ميان شاغلين و بازنشستگان و متخصصين استخدام مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، متخصصين مورد نظر از ميان شاغلين و بازنشستگان با حداكثر 60 سال سن و متخصصين مرد در رشته‌هاي تحصيلي امور عمران و شهرسازي، صنايع، ثبت اسناد و املاك، اداري و مالي و بودجه، كشاورزي، بهداشت درمان، آب و فاضلاب، حقوق كار و تامين اجتماعي، بيمه، نفت و پتروشيمي، برق و الكترونيك، حسابرسي، مالياتي، شهرداري‌ها، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، نيرو، اقتصادي، گمرك، شيلات، رايانه، محيط‌زيست و معدن تامين مي‌نمايد. از جمله شرايط اعلام شده، حداقل معدل 15، يك سال سابقه كار تجربي براي دارندگان مدارك دكترا، 5 سال براي فوق‌ليسانس و 10 سال براي ليسانس به صورت قراردادي يا مامور از دستگاه‌هاي دولتي مي‌باشد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 427 هفته‌نامه بازاركار مورخ 8/11/87 مراجعه و حداكثر تا 6 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=232667&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها