اداره كل امور مالياتي مازندران دعوت به همكاري مي‌نمايد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 بهمن 1387-28 January 2009بازدید 5668


اداره كل امور مالياتي استان مازندران با انتشار اطلاعيه‌اي از استخدام تعدادي نيروي واجدشرايط خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين اداره كل 16 نفر از كاركنان مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون، گزينش و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان دانشنامه ليسانس يا فوق‌ليسانس حقوق، حقوق بين‌الملل، حقوق عمومي، حقوق خصوصي، مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي، تداركات همگاني، كاربرد كامپيوتر در امور مالي، امور مالي، مديريت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، مديريت سيستم و بهره‌وري، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري و علوم اداري و مديريت دعوت به همكاري مي‌شود. حداكثر سن براي مقطع كارشناسي 30 و كارشناسيارشد 34 سال اعلام شده است. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 427 هفته‌نامه بازاركار مورخ 8/11/87 مراجعه و حداكثر تا پانزدهم بهمن نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=232669&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها