اولويتهاي پذيرش عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور اعلام شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 بهمن 1387-28 January 2009بازدید 3336


رئيس دانشگاه پيام نور گفت: با توجه به اين که ارتقاء کيفيت يکي از مهمترين اولويت هاي دانشگاه پيام نور در برنامه ريزي هاي اين دانشگاه است جذب عضو هيئت علمي در دانشگاه پيام نور با اولويت دانشجويان دکتري انجام مي شود. دکترسيد محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه پيام نور عضو هيئت علمي در مقطع کارشناسي ارشد نيز در مناطق دانشگاهي که نياز باشد پذيرش مي کند اما در مناطق بزرگي همچون تهران اولويت پذيرش با اعضاي هيئت علمي دکتري است. وي خاطر نشان کرد: دانشگاه تنها در رشته‌هاي خاص مانند مهندسي پروژه، حسابداري، کامپيوتر و IT اقدام به پذيرش عضو هيئت علمي کارشناسي ارشد مي کند. رئيس دانشگاه پيام نور تاکيد کرد: واحدهاي دانشگاه پيام نور در پنج ناحيه تقسيم شده اند که دانشگاههايي که در مناطق و نواحي کمتر برخوردار قرار دارند در صورت نياز مي توانند اقدام به پذيرش عضو هيئت علمي در مقطع کارشناسي ارشد کنند. حسيني با اشاره به تغيير وضعيت کارمندان علمي دانشگاه پيام نور به مرتبه مربي خاطر اظهار داشت: بر اساس توافقات با وزارت علوم سعي خواهيم کرد تا کساني که در دانشگاه پيام نور به صورت کارمند علمي مشغول به فعاليت هستند را به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه جذب کنيم. وي ادامه داد: اينکه چه تعداد از کارمندان علمي به عضو هيئت علمي تغيير وضعيت مي دهند مشخص نيست زيرا اين افراد در ابتدا به دستياران علمي تغيير وضعيت پيدا خواهند کرد و سپس در صورت تصويب هيئت مميزه دانشگاه به رتبه هيئت علمي ارتقاء خواهند يافت.

اخبار روزنامه ها