پرديس قم دانشگاه تهران در 10 رشته عضو هيات علمي مي‌پذيرد.

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 بهمن 1387-04 February 2009بازدید 3508


پرديس قم دانشگاه تهران به منظور تكميل كادر هيات علمي خود در 10 رشته از بين دارندگان مدرك دكترا بر اساس مقررات وزارت علوم عضو هيات علمي مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين راستا پرديس علوم دانشگاه تهران در رشته‌هاي حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق عمومي، اقتصاد، الهيات و معارف اسلامي با گرايش علوم قرآن و حديث، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه با گرايش كلام، فلسفه با گرايش تطبيقي، فلسفه با گرايش اخلاق و زبان و ادبيات عربي با گرايش زبان شناسي عربي عضو هيات علمي مي‌پذيرد

اخبار روزنامه ها