پذيرش عضو هيات علمي در 10 رشته در پرديس قم دانشگاه تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   29 بهمن 1387-17 February 2009بازدید 2635


پرديس قم دانشگاه تهران در 10 رشته عضو هيات علمي مي‌پذيرد. پرديس قم دانشگاه تهران به منظور تكميل كادر هيات علمي خود در 10 رشته از بين دارندگان مدرك دكترا بر اساس مقررات وزارت علوم عضو هيات علمي مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين راستا پرديس قم دانشگاه تهران در رشته‌هاي حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق عمومي، اقتصاد، الهيات و معارف اسلامي با گرايش علوم قرآن و حديث، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه با گرايش كلام، فلسفه با گرايش تطبيقي، فلسفه با گرايش اخلاق و زبان و ادبيات عربي با گرايش زبان شناسي عربي عضو هيات علمي مي‌پذيرد.

اخبار روزنامه ها