استخدام دکترای حرفه ای در زمینه پژوهش,کارشناس ارشد ژنتیک-ملوکولی و کارشناس امور رفاهی در موسسه محک

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   02 امرداد 1392-24 July 2013بازدید 3569استخدام دکترای حرفه ای در زمینه پژوهش,کارشناس ارشد ژنتیک-ملوکولی و کارشناس امور رفاهی در موسسه محکموسسه خيره حمايت از كودكان متبلا به سرطان (محك) استخدام مي كند:


رديف

عنوان شغل

مدرك تحصيلي

سابقه و شرايط

1

كارشناس امور رفاهي منابع انساني

كارشناسي مديريت/ ارتباطات

2سال سابقه كار مرتبط در حوزه رفاهي و انگيزشي كاركنان

2

محقق و پژوهشگر

دكتراي حرفه اي/ پزشك عمومي/ كارشناس ارشد ژنتيك پزشكي/ ژنتيك باليني/ سلولي- مولكولي/ اپيدميولوژيست

2 سال سابقه كا مرتبط


متقاضيان رزومه كاري خود را از طريق آدرس اينترنتي HR@mahak-charity.org و يا شماره فكس 22485456 به اين موسسه ارسال نمايند.
آخرين مهلت:
9 امرداد 1392


استخدام دکتری استخدام کارشناسی ارشد استخدام کارشناسی استخدام دکتری پژوهش استخدام در موسسه محک
اخبار روزنامه ها