استخدام يكي از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان وزارت بهداشت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   01 اردیبهشت 1388-21 April 2009بازدید 4337


استخدام يكي از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان وزارت بهداشت خبرگزاري فارس: مدير كل اشتغال بنياد شهيد و امورايثارگران گفت: با اجرايي شدن توافقنامه همكاري با وزارت بهداشت، از ارديبهشت زمينه جذب يكي از فرزندان شاهد و جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان كه داراي مدرك دانشگاهي هستند و پدر آنها شاغل در اين وزارتخانه بوده يا هست، فراهم شد. به گزارش خبرگزاري فارس، علي حيدر شيراوند با بيان اين مطلب، افزود: اين توافقنامه سال گذشته به منظور ارايه خدمات به جامعه شاهد و ايثارگر و ايجاد فرصت‌هاي شغلي به امضا رسيد. وي با اشاره به اينكه اين توافقنامه از ارديبهشت سال جاري اجرايي مي‌شود، گفت: اين توافقنامه توسط 2 نهاد مذكور براي اجرا به مراكز استان‌ها ابلاغ شده و آن دسته از فارغ التحصيلان شاهد و ايثارگر رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه داراي مجوز تاسيس مطب، داروخانه، كلينيك و مراكز بهداشت و درمان هستند در كلان شهرها، سرانه مبلغ 700 ميليون ريال و در ساير شهرها 500 ميليون ريال براي خريد يا رهن و فضاي كار و لوازم پزشكي به صورت وام دريافت مي‌كنند. شيراوند با اشاره به بند ديگري از اين توافقنامه، گفت: مركز و كلينيك‌هاي درماني متعلق به ايثارگران در صورت توسعه فعاليت و نياز به سرمايه در گردش، با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران اعتباراتي از وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت مي‌كنند. وي افزود: در اين توافقنامه زمينه جذب يكي از فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاي 25درصد و فرزندان آزادگان كه به استناد ماده 48 قانون الحاق دولت داراي مدرك دانشگاهي هستند و پدر آنها شاغل در اين وزارتخانه بوده يا هست، فراهم شده است. شيراوند ادامه داد: آن دسته از مشمولان ماده 48 قانون الحاق دولت كه داراي مدرك ديپلم و زير ديپلم هستند نيز در مراكز پيمانكاري و شركت هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كار گرفنه مي‌شوند. وي گفت: فارغ التحصيلان شاهد و ايثارگر در رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي براساس مصوبه شوراي عالي اشتغال كشور، دوره‌هاي كارورزي شغلي را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌گذرانند و همزمان سرانه شغلي خود را از اين وزارتخانه دريافت مي‌كنند. شيراوند با اشاره به مشاوره‌هاي تخصصي شغلي رايگان و اعطاي يارانه به ايثارگران فارغ التحصيل، افزود: از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به تمام ايثارگران مشمول اين موافقتنامه، مشاوره تخصصي شغلي رايگان و مساعدت‌هايي در قالب يارانه براي تقويت و توسعه طرحهاي كارآفريني ارايه مي‌شود. وي با بيان اينكه اين توافقنامه تا پايان برنامه چهارم توسعه قابليت اجرا دارد، تصريح كرد: با تحقق اهداف توافقنامه زمينه ارائه خدمات بيشتر براي تمام شهروندان در حوزه سلامت و بهداشت و درمان فراهم شود

اخبار روزنامه ها