جدول زمانبندي آزمون هاي استخدامي تهران بزرگ و هسته هاي تابعه در سال 1388

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   05 تیر 1388-26 June 2009بازدید 5971


جدول زمانبندي آزمون هاي استخدامي تهران بزرگ و هسته هاي تابعه در سال 1388

گروه ناجا - مركزگزينش و استخدام نيروي انتظامي،

زمان آزمون هاي استخدامي تهران

بزرگ و هسته هاي تابعه در سال 1388را اعلام كرد. به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس، مركز گزينش واستخدام نيروي انتظامي، زمانبندي آزمون هاي استخدامي تهران بزرگ و هسته هاي تابعه در سال 1388را اعلام كرد. براين اساس، آزمون مقطع درجه داري و افسري در مورخ 25/2/88 روزجمعه ساعت 8 صبح در محل دانشگاه علوم انتظامي، آزمون مقطع بهياري در مورخ 25/3/88 روز جمعه ساعت 8 صبح در دبيرستان بهياري، آزمون درجه داري در مورخ 19/4/88 روز جمعه ساعت 8 صبح در دانشگاه علوم انتظامي، آزمون درجه داري در 20/6/88 روزجمعه ساعت 8 صبح در دانشگاه علوم انتظامي، آزمون درجه داري و افسري در مورخ 15/8/88 روز جمعه ساعت 8 صبح دانشگاه علوم انتظامي، آزمون درجه داري و افسري در 11/10/88 روزجمعه ساعت 8 صبح در محل دانشگاه علوم انتظامي و آزمون درجه داري و افسري در 30/11/88 روز جمعه ساعت 8 صبح در محل دانشگاه علوم انتظامي برگزار خواهد شد. داوطلبان مي توانند براي اطلاعات بيشتر درخصوص شرايط استخدام به سايت پليس به آدرس : www.police.ir مراجعه كنند.
اخبار روزنامه ها