استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 تیر 1388-28 June 2009بازدید 2788


استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان

استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود به استنادبندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه مورخ 5/6/87 هيئت امناء به شماره 268906 مورخ 23/7/87 و آئين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن از محل مجوز شماره 53868 مورخ 14/2/88 وزارتي تعداد22 نفر واجد شرايط ذيل را از طريق آزمون كتبي (عمومي – تخصصي ) و انجام مراحل گزينش به صورت پيماني جهت خدمت در واحدهاي تابعه دانشگاه به شرح ذيل استخدام مي نمايد . جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.rums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=763&sid=1&slc_lang=fa
اخبار روزنامه ها