آزمون استخدام 14 هزار نفر در وزارت بهداشت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   15 تیر 1388-06 July 2009بازدید 38105


آزمون استخدام 14 هزار نفر در وزارت بهداشت

با برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت 14 هزار نفر نيروي جديد جذب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مي‌شوند با برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت، طي دو مرحله در سال ‌جاري (26 تيرماه و نيمه دوم سال)، 14 هزار نيروي جديد جذب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مي‌شوند. دكتر رحمت الله حافظي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه طبق قانون موظفيم معادل خروجي و بازنشستگان بخش بهداشت و درمان، نيروي جديد جذب كنيم، اظهار كرد: ازاين رو براي پذيرش هشت هزار نفر از رسته‌هاي بهداشتي و درماني آزموني در تاريخ 26 تير ماه در نظر گرفته شد تا با طي مراحل اداري و برگزاري مسابقه علمي هشت هزار نيروي مورد نياز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تامين شود. وي، درباره جزئيات اين پذيرش توضيح داد: مقرر شده است دست كم 85 درصد از پذيرفته شدگان مربوط به رسته‌هاي بهداشتي درماني و حداكثر 15 درصد مختص نيروهاي اداري مالي و پشتيباني باشد كه در اين راستا هر دانشگاه حسب نيازهاي منطقه‌اييش، گروه‌هاي شغلي مورد نياز را تعيين مي‌كند. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، به برگزاري سراسري آزمون استخدامي به طور همزمان در روز جمعه 26 تيرماه اشاره كرد و افزود: خروجي ساليانه وزارت بهداشت 8 هزار نفر است كه براي پذيرش معادل آن اين آزمون در سراسر كشور برگزار مي‌شود. دكتر حافظي، با بيان اينكه افزون بر پذيرش 8 هزار نفري در آزمون استخدامي 26 تيرماه به استناد مصوبه مجلس شوراي اسلامي هم مجاز به پذيرش شش هزار نيروي انساني ديگر در هر سال از برنامه چهارم توسعه هستيم، گفت: براين اساس و به استناد اين دو مسير، از شهريور 84 تاكنون 56 هزار نفر با

وضعيت استخدام پيماني

جذب سيستم بهداشتي درماني كشور شدند. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اعمال محدوديت در جذب نيروي‌هاي پشتيباني اداري و مالي گفت:‌ از آغاز دولت نهم بالغ بر 63 بيمارستان و مراكز درماني در كشور به بهره برداري رسيده است بنابراين براي تامين نيروهاي انساني اين مراكزناگزير به

استخدام نيروهاي متخصص

هستيم.
اخبار روزنامه ها