استخدام در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   13 امرداد 1388-04 August 2009بازدید 9770


استخدام در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی مهندس کامپیوتر (نرم افزار) با مشخصات ذیل

استخدام

می نماید: تسلط به بانک های اطلاعاتی Oracle 10G, SQL 2005.2008 تسلط به زبان برنامه نویسی C# 2008, Delphi 2009 متقاضیان خلاصه سوابق خود را تا تاریخ 30/5/88 به شماره نمابر 22592255 ارسال نمایند.
اخبار روزنامه ها