آگهی استخدام مرکز آمار ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   25 امرداد 1388-16 August 2009بازدید 9711


آگهی استخدام مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 23 نفر از افراد واجدشرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی استخدام می‌کند. این مرکز نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در رشته‌های تحصیلی: اقتصاد، جمعیت‌شناسی، آمار زیستی، آمار،‌ مهندسی معدن، کامپیوتر، سنجش از راه دور، GIS، ریاضی کاربردی، برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت و حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی جذب می‌کند. براساس این گزارش، متقاضیان واجدشرایط می‌بایست حداکثر تا تاریخ 28/5/88 نسبت به تهیه و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.
اخبار روزنامه ها