استخدام دیوان محاسبات

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   23 آذر 1388-14 December 2009بازدید 15859


استخدام دیوان محاسبات دیوان محاسبات كشور نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساكن شهرهای مربوط دعوت به همكاری می‌نماید. برای آگاهی از شرایط کامل استخدام کلیک نمایید: استخدام در دیوان محاسبات کشور

اخبار روزنامه ها