اطلاعيه جذب نيرو در دانشگاه مازندران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   02 دی 1388-23 December 2009بازدید 9382


اطلاعيه جذب نيرو در دانشگاه مازندران

جذب نيرو در دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون استخدام مديريت خدمات کشوري تعداد 13 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون تخصصي و عمومي، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در دانشگاه مازندران به شرح ذيل استخدام مي نمايد. http://www.umz.ac.ir/persian
اخبار روزنامه ها