اسامي قبول شدگان مصاحبه تخصصي آزمون استخدامي هما اعلام شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   26 دی 1388-16 January 2010بازدید 4693


اسامي قبول شدگان مصاحبه تخصصي آزمون استخدامي هما اعلام شد

اسامي قبول شدگان مصاحبه تخصصي آزمون استخدامي هما در مشاغل دستيار تعميرات هواپيما ،اپراتور وسائط نقليه سنگين داخل باند ، مهندس كارآموز تعميرات تجهيزات كمكي زميني هواپيما ،كارمند كارآموز ديسپچ و مكانيك تعميرات تجهيزات كمكي زميني هواپيما اعلام شد. به گزارش خبرنگار بازاركار شركت كنندگان مي‌توانند جهت آگاهي از نتايج به پايگاه اينترتي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما به نشاني www.iranair.com مراجعه كنند. لازم به ذكر است كه طبق اعلام هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران قبول شدگان مصاحبه تخصصي جهت طي ساير مراحل استخدامي به واحدهاي گزينش و پزشكي معرفي گرديده اند و متعاقبا توسط واحدهاي مذكور جهت انجام امور مربوطه دعوت خواهند شد .
اخبار روزنامه ها