آگهي استخدام پيماني در پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   21 بهمن 1388-10 February 2010بازدید 9029


آگهي استخدام پيماني در پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وابسته به وزارت علوم،تحقيقات و فناوري جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود از محل سهميه‌هاي شماره‌ 15929/63 مورخ 13/9/1385و23523/63 مورخ 11/12/1387 وزارت علوم تحقيقات وفناوري تعداد (4) نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي، تخصصي،مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در شهر تهران استخدام ‌نمايد. علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام و آگهي آزمون به آدرس: www.ssrc.ac.ir مراجعه نمايند. http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/DispForm.aspx?ID=126
اخبار روزنامه ها