تکليف قانوني وزارت بهداشت براي جذب 8 هزار پژوهشگر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 اسفند 1388-22 February 2010بازدید 1908


تکليف قانوني وزارت بهداشت براي جذب 8 هزار پژوهشگر

قانعي خبر داد: تکليف قانوني وزارت بهداشت براي جذب 8 هزار پژوهشگر معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: طبق نقشه جامع علمي بايد 8 هزار پژوهشگر از طريق توسعه دوره هاي تحصيلي جذب کنيم که از طريق پذيرش در دکتري پژوهش محور مي توان اين امر را محقق کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفي قانعي صبح شنبه در همايش معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشکي با تاکيد بر اينکه وزارت بهداشت بزرگترين توليد کننده علم در کشور است، افزود: در حالي که 30 درصد توليدات علمي کشور مربوط به حوزه بهداشت و درمان است اما تنها سه درصد از بودجه هاي پژوهشي به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است. وي با اشاره به ضرورت ظرفيت سازي در دوره هاي تحصيلات تکميلي در حوزه پزشکي و راه اندازي دوره هاي دکتري پژوهش محور، اظهار داشت: براي ما مطلوب نيست که 28 هزار نفر از دانشجويان کشور در دانشگاههاي مالزي و 6 هزار نفر در دانشگاه "پوناي" هند در حال تحصيل باشند در حالي که 30 مرکز تحقيقاتي با وجود دارا بودن پتانسيل هاي پژوهشي بدون استفاده باقي بماند. معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با بيان اينکه براي راه اندازي دوره هاي دکتري پژوهش محور زير ساختهايي فراهم شده است، اضافه کرد: با راه اندازي دوره هاي پژوهش محور در دانشگاههاي کشور اميدواريم بتوانيم جهت توسعه دوره هاي دکتري پژوهش محور گامهاي موثري برداريم. وي به نقشه جامع علمي در حوزه پزشکي اشاره کرد و يادآور شد: طبق اين نقشه بايد 8 هزار پژوهشگر از طريق توسعه دوره هاي تحصيلي جذب کنيم که با راه اندازي دوره هاي دکتري پژوهش محور مي توان اين امر را محقق کرد. قانعي با اشاره به بي توجهي نسبت به پايان نامه ها، خاطر نشان کرد: براي جلوگيري از ارائه پايان نامه هاي تکراري و هدايت پايان نامه ها به سمت نيازهاي اولويت دار کشور اقدام به توليد نرم افزاري کرديم که با استفاده از آن شبکه پايان نامه ها راه اندازي شد. وي با بيان اينکه اين شبکه حاوي اطلاعاتي از فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها است، گفت: معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاهها موضوعاتي را تعريف مي کنند و دانشجويان با انتخاب موضوع مورد نظر پايان نامه هاي خود را ارائه مي دهند و نتايج پايان نامه نيز در اين شبکه قرار داده خواهد شد به اين ترتيب پايان نامه اي که در دور افتاده ترين دانشگاههاي کشور اجرا شده باشد در دسترس همگان قرار مي گيرد. معاون وزير بهداشت به بيان اهميت پايان نامه ها پرداخت و خاطر نشان کرد: يکي از روشهاي ارتقاي علمي کشور پايان نامه ها است که با هدايت آنها مي توان به قدرت اول منطقه نائل شد. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1037502
اخبار روزنامه ها