استخدام 20 هزار معلم ورزش در سراسر كشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 اسفند 1388-13 March 2010بازدید 4396


وزير آموزش و پرورش در بندر عباس خبرداد:

استخدام 20 هزار معلم ورزش در سراسر كشور

وزير آموزش و پرورش از استخدام 20 هزار نفر معلم ورزش در سراسر كشور براي سال آينده خبر داد. حاجي بابايي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: با استخدام 20 هزار معلم ورزش مي خواهيم فضاي آموزشي و ورزشي را براي دانش آموزان ايجاد كنيم. وي در خصوص استخدام 20 هزار معلم متخصص گفت: 10 هزار نفر معلم براي مشاوره و 10 هزار نفر را براي مقاطع مختلف استخدام مي كنيم. حاجي بابايي از جذب 24 هزار معلم حق تدريس را در سال آينده خبر داد وي افزود: براي توانمندروستاها طرحي به نام طرح مجتمع را در روستاها خواهيم ساخت. حاجي بابايي در خصوص ساخت مدارس گفت: سعي خواهيم كرد كه استانداردها را بيش از گذشته رعايت كنيم و ساختمان ها را براساس موقعيت جغرافيايي و نوع گسل ها بسازيم كه استحكام لازم را در مقابل زلزله را دارا باشد.وزير آموزش و پرورش در بندر عباس خبرداد: استخدام 20 هزار معلم ورزش در سراسر كشور وزير آموزش و پرورش از استخدام 20 هزار نفر معلم ورزش در سراسر كشور براي سال آينده خبر داد. حاجي بابايي به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: با استخدام 20 هزار معلم ورزش مي خواهيم فضاي آموزشي و ورزشي را براي دانش آموزان ايجاد كنيم. وي در خصوص استخدام 20 هزار معلم متخصص گفت: 10 هزار نفر معلم براي مشاوره و 10 هزار نفر را براي مقاطع مختلف استخدام مي كنيم. حاجي بابايي از جذب 24 هزار معلم حق تدريس را در سال آينده خبر داد وي افزود: براي توانمندروستاها طرحي به نام طرح مجتمع را در روستاها خواهيم ساخت. حاجي بابايي در خصوص ساخت مدارس گفت: سعي خواهيم كرد كه استانداردها را بيش از گذشته رعايت كنيم و ساختمان ها را براساس موقعيت جغرافيايي و نوع گسل ها بسازيم كه استحكام لازم را در مقابل زلزله را دارا باشد.
اخبار روزنامه ها