استخدام کادر درمانی و پشتیبانی در بیمارستان فوق تخصصی بهمن

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 اردیبهشت 1389-27 April 2010بازدید 2715


استخدام کادر درمانی و پشتیبانی در بیمارستان فوق تخصصی بهمن

بیمارستان فوق تخصصی بهمن جهت تکمیل کادر درمانی و پشتیبانی خود که از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب خواهند شد . از متقاضیان واجد شرایط مشروحه ذیل که ترجیحا ساکن تهران بوده و دارای حداکثر 30 سال سن ، سلامت جسمی و روانی و سابقه کار مفید در شغل مورد نیاز باشند بصورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید . متقاضیان می توانند با توجه به عناوین شغلی و شرایط اعلام شده ذیل نسبت به تکمیل فرم ( با حروف فارسی ) اقدام نموده تا پس از بررسی لازم ، در فرصت مناسب جهت انجام مصاحبه از آنان دعوت بعمل آید . بدیهی است دقت کافی در ثبت اطلاعات مورد نیاز ، درج آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه ضروری می باشد . شرايط عمومي ** ـ پرستار - پرستار شاغل در بخشهای ویژه ( CCU - ICU- NICU ) 1. مدرک تحصيلي ليسانس پرستاري. 2. دو سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با حداقل يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي. 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. ** ـ کاردان هوشبري 1. حداقل مدرک تحصيلي فوق‌ديپلم در رشته هوشبري. 2. دو سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي. 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. ** ـ کاردان اتاق عمل 1. مدرک تحصيلي فوق‌ديپلم در رشته کارداني اتاق عمل. 2. دو سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي. 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. **- كمك پرستار ( کمک بهیار) 1. مدرک تحصيلي ‌ديپلم در رشته علوم تجربي وترجیحاً دارای مدرک کمک بهیاری 2. حداقل يك سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر. ** ـ منشي کلینیک (خدمات باليني) خانم 1-. ترجيحاً مدرک تحصيلي فوق‌ديپلم در رشته هاي مدارک پزشکي و پيراپزشكي 2. دو سال تجربه عملي در بيمارستان. 3. آشنايي با يک زبان خارجي، ترجيحاً انگليسي 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه **- کارشناس آمار بيمارستاني 1. مدرک تحصيلي ليسانس در رشته مدارک پزشکي. 2. حداقل دو سال تجربه عملي در زمينه حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با يکي از زبان‌هاي خارجي ترجيحاً انگليسي. 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري نظام مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. **- کارشناس پذيرش و مدارک پزشکي 1. مدرک تحصيلي ليسانس در رشته مدارک پزشکي. 2. حداقل دو سال تجربه عملي در زمينه حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با حداقل يکي از زبان‌هاي خارجي ترجيحاً انگليسي 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري نظام مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. ** ـ متصدی ترخيص بيماران 1. دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم در رشته‌ مدارک پزشکي 2. حداقل 2 سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر ترجيحاً در بخش بهداشت و درمان. 3. آشنايي بايکي از زبان‌هاي خارجي ترجيحاً انگليسي يا عربي 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. ** متصدي مخابرات ( اپراتور) مرد برای اشتغال در شیفت شب 1. حداقل گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه. 2. حداقل دو سال تجربه عملي در حرفه مورد نظر. 3. آشنايي با يکي از زبان‌هاي خارجي ترجيحاً انگليسي 4. آشنايي با کامپيوتر در حد کاربري سيستم مکانيزه اطلاعات مديريتي و بيمارستاني طبق الزامات مربوطه. http://www.bahmanhospital.ir/tabid/80/Default.aspx
اخبار روزنامه ها