استخدام پيماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 12199


استخدام پيماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطلاعيه‌اي از استخدام تعداد 58 نفر نيروي انساني جهت خدمت در برخي شهرها خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين وزارتخانه كاركنان مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان مقاطع فوق‌ديپلم تا دكترا از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي تحصيلي اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازرگاني، اقتصاد نظري، اقتصاد بين‌الملل، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، اقتصاد پول و بانكداري، اقتصاد‌سنجي، اقتصاد پولي، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، اقتصاد انرژي، اقتصاد شهري و منطقه‌اي، سيستم‌هاي اقتصاد و اجتماعي، آمار اقتصادي و اجتماعي، آمار نيروي انساني، آمار كاربردي، آمار، آمار بيمه- آمار رياضي، علوم ارتباطات اجتماعي، علوم اجتماعي، مديريت دولتي، مديريت امور فرهنگي، برنامه‌ريزي امور فرهنگي، حسابرسي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، اقتصاد،‌ مديريت مالي، امور مالي و كاربرد كامپيوتر در امور مالي، مهندسي كامپيوتر، انفورماتيك، مهندسي سيستم، كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم، علوم كامپيوتر، مديريت سيستم‌ها، مديريت بازرگاني، مديريت رفاه، مديريت پرسنلي، مديريت اجرايي، امور اداري و مديريت، مديريت اجرايي، امور دفتري و ماشين‌نويسي، روانشناسي عمومي، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت رفاه دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به صفحه 14 شماره 529 نشريه بازاركار مورخ 1/3/89 مراجعه و حداكثر تا سيزدهم خرداد نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
اخبار روزنامه ها