استخدام شركت كشتیرانی و خدمات بارهوایی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 4447


استخدام شركت كشتیرانی و خدمات بارهوایی استخدام شركت كشتیرانی و خدمات بارهوایی استخدام می نماید. 1- مدیر عملیات (با مدرك كارشناسی و سابقه كاری) 2- مدیر بخش بارهوایی (با مدرك كارشناسی) نحوه تماس: email:info@seavand.com آخرین مهلت: ٢٠/٠٤/١٣٨٩ مرجع : بازار کار


استخدام شركت كشتیرانی خدمات بارهوایی
اخبار روزنامه ها