آگهی استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 58019


آگهی استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران

(مهلت ۲۴/۴/۸۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل سهمیه استخدامی موضوع مصوبه شماره۲۵۵۲۶ / ت ۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۱/۴/۸۴ هیات محترم وزیران تعداد ۱۸ نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی بشرح جدول ذیل استخدام می نماید…… اطلاعات بیشتر در آدرس زیر :

http://www.irica.gov.ir/persian/news/newsview.aspx?ID=1741

اخبار جدید استخدام گمرک :
استخدام گمرک ایران در سراسر کشور سال 90

آگهی استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران
اخبار روزنامه ها