آگهي استخدام آموزشگاه نظامي نيروي هوايي ارتش

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 5928


آگهي استخدام آموزشگاه نظامي نيروي هوايي ارتش

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي داوطلب پسر مي پذيرد. نحوه تماس: (ت) نحوه ثبت نام 1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 29/3/89 در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 ) يكي از روزهاي هفته حضوراً به محل هايي كه ثبت نام به عمل مي آورند مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. تبصره: پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان 24/4/89 مي باشد. 2ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه کامل استخدامی به صفحه 10 شماره 537 نشریه بازارکار مورخ 1/4/89 مراجعه نمایند آخرين مهلت: ٢٩/٠٣/١٣٨٩ منبع : بازارکار
اخبار روزنامه ها