نتایج آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی منتشر شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 شهریور 1389-07 September 2010بازدید 3739


نتایج آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی منتشر شد

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی سازمان دامپزشکی اعلام گردید. به گزارش خبرنگار بازارکار، این اسامی از تاریخ 9/6/89 در سایت سازمان به نشانی www.ivo.org.ir درج شده است. بر اساس اطلاعیه منتشره، زمان و مکان انجام مصاحبه حضوری تخصصی ظرف مدت ده روز از طریق سایت سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان ها اعلام خواهد شد.
اخبار روزنامه ها