استخدام در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   08 مهر 1389-30 September 2010بازدید 11383


استخدام در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود استخدام می نماید. به گزارش خبرنگار بازارکار، این سازمان از افراد واجدشرایط برای انجام مصاحبه و گزینش برای اشتغال در دانشگاه دعوت به همکاری نموده است. بر این اساس، از آقایان با مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران دعوت به همکاری می شود. متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه کامل استخدامی به صفحه 11 نشریه بازارکار شماره 559 مورخ 6/7/89 مراجعه نمایند.
اخبار روزنامه ها