استخدام در ايكائو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 مهر 1389-08 October 2010بازدید 7392


استخدام در ايكائو

ایكائو در نظر دارد یك نفر دارای مدرك دانشگاهی در رشته های فنی مرتبط با صنعت هوانوردی یا تجربیات و مدارك معادل را در دفتر مركزی خود در مونترال كانادا برای یك دوره سه ساله در سمت كارشناس دستورالعملها و استانداردهای فرودگاهی استخدام كند. به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاه های كشور به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت ،متقاضیان تا پایان وقت اداری چهارشنبه 21 مهرماه فرصت دارند مدارك لازم را ارسال كنند. متقاضیان باید فرم ضمیمه(FORM-144 ) را با درج شماره درخواست (Vacancy notice ) به همراه رزومه خود به زبان انگلیسی و به صورت تایپی با الصاق یك قطعه عكس به همراه معرفینامه از واحد ذیربط به نشانی الكترونیكی intl.co-op@airport.ir ارسال كنند. خبرگزاری آریا
اخبار روزنامه ها