نيروي هوايي ارتش به صورت پيماني دعوت به همكاري مي كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   21 مهر 1389-13 October 2010بازدید 4432


نيروي هوايي ارتش به صورت پيماني دعوت به همكاري مي كند

نيروي هواي ارتش جمهوري اسلامي ايران به صورت كارمند پيماني استخدام مي كند. به گزارش خبرنگار بازارکار، نيروي هوايي ارتش جهت تامين نيروي انساني خود از دارندگان مدارك كارشناسي و كارداني دعوت به همكاري مي نمايد. براين اسا س، از دارندگان مدرك كارشناسي بهداشت( حرفه اي ، عمومي ، محيط)، علوم آزمايشگاهي، علوم تغذيه، بينایي سنجي، راديولوژي و كاردانی اتاق عمل دعوت به همكاري مي شود. متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعيه اي استخدامي به صفحه 7 شماره 562 نشريه بازاركار مورخ 20/7/89 مراجعه و حداكثر تا تاريخ 6/8/89 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. بازاركار
اخبار روزنامه ها