صدور مجوز استخدام 141 متخصص براي اداره راه استان گلستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 آبان 1389-25 October 2010بازدید 6059


صدور مجوز استخدام 141 متخصص براي اداره راه استان/ 11 تصميم دولت براي حل مشكلات زيربنايي حمل و نقل گلستان خبرگزاري فارس: هيئت وزيران وزارت راه را موظف كرد با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، نسبت به اجراي 11 تصميم جهت رفع مشكلات حمل و نقل استان گلستان اقدام كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در راستاي توسعه حمل و نقل جاده‌اي و كاهش سوانح در اين زمينه و همچنين به منظور ارتقاي امكانات راهداري، 11 تصميم مهم براي حل مشكلات زيربنايي حمل و نقل استان گلستان اتخاذ كرد. هيئت وزيران وزارت راه و ترابري را موظف كرد با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي 11 تصميم براي رفع مشكلات حمل ونقل استان گلستان اقدام كند. بر اساس اين مصوبه، تكميل مطالعات و اجراي بزرگراه «نوكنده، بندر تركمن، آق قلا، گنبد، كلاله و آشخانه» پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان سال 1392و تكميل مطالعه و احداث راه‌آهن «گرگان، اينچه برون» تا دهه فجر سال 1392 از جمله تصميمات گرفته شده در اين خصوص است. بر اساس اين مصوبه وزارت راه و ترابري موظف شده مبلغ 150 ميليارد ريال براي تسريع در بهسازي مجوز «راميان به شاهرود» پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اختصاص دهد. اجراي 14 دوربرگردان مناسب در بزرگراه «نوكنده، آزادشهر و سه‌ راهي كلاله» توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (از محل طرح در دست اجراي بزرگراه بهشهر ـ قوچان) تا پايان سال 1392، تسريع در اجراي كنارگذر گركان از محل طرح در دست اجراي بزرگراه «بهشهر ـ قوچان» توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور تا پايان سال 1390و اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال از محل منابع ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل برون شهري استان طي سال‌هاي 1389 تا 1391 از ديگر تصميمات هيئت وزيران براي توسعه حمل و نقل استان گلستان است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزارت راه و ترابري بايد مبلغ 40 ميليارد ريال براي خريد ماشين‌آلات راهداري و عمليات زمستاني با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1389 و 1390 اختصاص دهد و توسعه فرودگاه گرگان پس از اخذ مجوزهاي قانوني طي سال 1390 را اجرا كند. بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور بايد نسبت به تسريع در صدور مجوز موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در اين خصوص در سال 1389 اقدام كند. بر اين اساس تأسيس اداره راه و ترابري شهرستان مراوه تپه نيز با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهوري نيز به تصويب هيئت وزيران رسيد. هيئت وزيران همچنين با صدور مجوز استخدام 141 نفر نيروي متخصص براي اداره كل راه و ترابري استان و استخدام20 نفر نيروي متخصص (كارشناسي و بالاتر) براي اداره كل هواشناسي استان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه اسناني رئيس‌ جمهور موافقت و مطالعه، احداث و تجهيز راهدارخانه مركزي استان را نيز به وزارت راه و ترابري واگذار كرد.

اخبار روزنامه ها