آزمون استخدام 500 نفر در سازمان انتقال خون به زودي برگزار مي‌شود

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   10 آبان 1389-01 November 2010بازدید 5510


رئيس سازمان انتقال خون ايران:

آزمون استخدام 500 نفر در سازمان انتقال خون به زودي برگزار مي‌شود

رئيس سازمان انتقال خون گفت: آزمون استخدام500 نفر در اين سازمان به زودي برگزار مي‌شود اما كمبود نيرو در سازمان انتقال بسيار بيش از اين ميزان است. حسن ابوالقاسمي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در خصوص استخدامي‌هاي انتقال خون اظهار داشت: معاونت نيروي انساني رياست جمهوري پس از پيگيري‌هاي وزير بهداشت با در اختيار قرار دادن 500 نيرو به سازمان انتقال خون موافقت كرد و آن را ابلاغ كرد. وي با بيان اينكه به زودي آزمون ورودي اين 500 نفر را برگزار خواهيم كرد تصريح كرد: اين موضوع براي ما بسيار با اهميت بود چرا كه نياز قابل توجهي به تأمين نيروي خود در استان‌هاي محروم كشور داشتيم و در اين ابلاغيه خوشبختانه به اين استان‌ها توجه زيادي شده است. ابوالقاسمي تصريح كرد: برخي از استان‌ها، استان‌هاي به ظاهر برخوردار و از نظر ما محروم مانند استان تهران وجود دارد كه در اين مصوبه نام آن ذكر نشده است كه بايد مذاكرات را در اين زمينه ادامه دهيم. رئيس سازمان انتقال خون خاطرنشان كرد: مراكز انتقال خون در تهران بسيار بزرگ هستند و نياز ويژه‌اي به نيروي انساني در آنها ديده مي‌شود.
اخبار روزنامه ها