استخدام مشمولان غایب پیگرد قانونی دارد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   15 آبان 1389-06 November 2010بازدید 1436


رییس سازمان وظیفه عمومی:

استخدام مشمولان غایب پیگرد قانونی دارد

طبق قانون، استخدام مشمولان غایب خلاف قانون بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سردار حمید صدرالسادات گفت: به‌کارگیری و استخدام مشمولان غایب خلاف قانون بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. به گزارش فارس، وی اظهار داشت: طبق ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است. رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: طبق ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام‌کننده یا استخدام‌کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد. وی اظهار داشت: ماده 64 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز تأکید می‌کند، اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است
اخبار روزنامه ها