دانشگاه علوم ‌پزشكي قزوين 640 نفر را استخدام مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 دی 1389-12 January 2011بازدید 9596


دانشگاه علوم ‌پزشكي قزوين 640 نفر را استخدام مي‌كند

دانشگاه علوم پزشکي قزوين براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود 640 نفر را از طريق برگزاري آزمون، استخدام مي‌کند. دکتر عباس طالبيان در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: دانشگاه علوم پزشکي قزوين و مراکز درماني تحت پوشش آن در رشته‌هاي مختلف به ويژه پزشکي و پيراپزشکي به نيرو نياز دارند و اين دانشگاه نيز تلاش دارد تا نيروهاي جديدي را از طريق برگزاري آزمون جذب كند. مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي قزوين تاکيد کرد: بيش از 300 نفر از اين افراد در بيمارستان تازه تاسيس مينودر قزوين جذب مي‌شوند و مابقي افراد در مراکز درماني شهرستان‌هاي مختلف دانشگاه جذب و استخدام مي‌شوند. وي با اشاره به اينکه نياز‌هاي استان به نيرو در زمينه کادر درماني و نيروي انساني بيش از اين تعداد است، گفت: تعداد 640 نفري که استخدام مي شوند نيز تا حدودي نياز استان را مرتفع مي‌کند. وي درباره زمان برگزاري آزمون گفت: قبل از سال 1390 تمامي 640 نفر اعلام شده از طريق آزمون جذب و استخدام مي‌شوند. بازار کار
اخبار روزنامه ها