استخدام در ايكائو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   27 دی 1389-17 January 2011بازدید 6248


استخدام در ايكائو

ایكائو در نظر دارد یك نفر دارای مدرك دانشگاهی ترجیحا در زمینه های امنیتی، حقوقی، مدیریتی و یا موضوعاتی مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی یا تجربیات و مدارك تخصصی معادل را در دفتر مركزی خود در مونترال كانادا برای یك دوره سه ساله برای تصدی سمت كارشناس امنیت هواپیمایی استخدام كند. به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاههای كشور بر اساس اطلاعیه معاونت برنامه ریزی و نظارت متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 29 دی ماه فرصت دارند در این زمینه اقدام كنند. متقاضیان باید فرم ضمیمه(form-144) را با درج شماره درخواست(vacancy notice) به همراه رزومه خود به زبان انگلیسی و به صورت تایپی و با الصاق یك عكس به همراه معرفی نامه از واحد ذیربط به نشانی الكترونیكی intl.co-op@airport.irارسال كنند. به مدارك ناقص و یا ارسالی پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. لازم به ذكر است؛ تنها كاركنان رسمی، پیمانی، قانون كار و قراردادی شاغل در فرودگاههای كشور مجاز به شركت در این استخدام هستند.
اخبار روزنامه ها