دولت 100 هزار كارمند استخدام می کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   28 دی 1389-18 January 2011بازدید 13729


دولت 100 هزار كارمند استخدام می کند

< a href='http://www.unp.ir/' target='_blank' >استخدام < a href='http://www.digita.ir/' target='_blank' >سئوالات کارشناسی ارشد < a href='http://www.citycenters.ir/' target='_blank' >فروشگاه محصولات دانشگاهی < a href='http://www.hamegan.biz/' target='_blank' >فروشگاه اینترنتی < a href='http://www.abarayeneh.ir/' target='_blank' >طراحی سایت < a href='http://www.hamegan.ir/' target='_blank' >اخبار تخصصی
معاون رئيس جمهور در پاسخ به خبرنگار ايرنا در ارتباط با استخدام پرستاران نيز گفت: استخدام يكصد هزار نفر قرار است در برنامه پنج ساله عملياتي شود كه استخدام 23 هزار پرستار در سال جاري از اين جمله است. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: ظرف پنج سال آينده يكصد هزار كارمند در دستگاه‌هاي دولتي استخدام مي‌شوند. 'لطف الله فروزنده' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در تشريح چگونگي جذب اين نيروها، گفت: تاكيد دولت اين است كه جذب نيروهاي جديد در پست‌هاي كارشناسي صورت گيرد و امور پشتيباني تا حد ممكن به بخش خصوصي واگذار شود كه در اين بخش اولويت بايد بر تشكيل شركت‌هاي تعاوني باشد به نحوي كه عدالت در واگذاري‌ها رعايت شود. معاون رئيس جمهور با اشاره به خروج نيروها از دستگاه‌هاي دولتي، افزود: براساس برنامه پنجم توسعه به ازاي خروج هر سه نفر از پست‌هاي تصدي گري دستگاه‌هاي دولتي مي‌توان مجوز جذب يك نفر را صادر كرد و در كارهاي حاكميتي نيز به ازاي خروج يك نفر، يك نفر وارد سيستم شود. وي ادامه داد: براساس اين برنامه دولت مي‌تواند در بخش كارهاي توسعه‌اي و مناطق محروم به ميزان نياز نيرو جذب كند كه هدف گذاري جذب يكصد هزار نيرو براساس اين برنامه مشخص شده است. معاون رئيس جمهور در پاسخ به خبرنگار ايرنا در ارتباط با استخدام پرستاران نيز گفت: استخدام يكصد هزار نفر قرار است در برنامه پنج ساله عملياتي شود كه استخدام 23 هزار پرستار در سال جاري از اين جمله است.
اخبار روزنامه ها