استخدام در کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی بهاران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اراکارسال شده در   30 آذر 1392-21 December 2013بازدید 2073استخدام در کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی بهارانکلینیک دندانپزشکی شبانه روزی بهاران واقع در استان مرکزی استخدام می‌نماید


استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

اراک

بهاران

دندانپزشک

دکترا

6

حدود پنجاه تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ماهانه

شیفت کاری صبح و عصر تمام ایام هفته بجز جمعه

086-

33125043

09389063517

بهداشت کار دهان و دندان

کاردان

3

قانون کاراخبار روزنامه ها