استخدام مجتمع درمانی شهید مصطفی خمینی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اراکارسال شده در   30 آذر 1392-21 December 2013بازدید 1774استخدام مجتمع درمانی شهید مصطفی خمینی

مجتمع درمانی شهید مصطفی خمینی واقع در استان مرکزی دعوت به همکاری می‌نماید


استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

خمینی

شهید مصطفی خمینی

سونوگرافی

متخصص

2

70 درصد کاکرد

هفته ای دو روز

086-

46220414

46226605

ارتوپد

متخصص

1

قلب و عروق

متخصص

1

مغز و اعصاب

متخصص

1

ارولوژی

متخصص

1

گوش و حلق و بینی

متخصص

1

علوم آزمایشگاهی

دکترا

1

50 درصد کارکرد

هفته ای سه روز

دندانپزشک

دکترا

2

60 درصد کارکرد

رادیولوژی

کاردان- کارشناس

1اخبار روزنامه ها