استخدام ۷۰ نفر در گمرک بوشهر و گمرکات تابعه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عسلویه ارسال شده در   29 اردیبهشت 1390-19 May 2011بازدید 8398


استخدام ۷۰ نفر در گمرک بوشهر و گمرکات تابعه

ناظرگمرکات استان و مدیرکل گمرک از استخدام ۷۰ نفر در گمرک بوشهر و گمرکات تابعه استان در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی‌ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، ابوالفضل اکبرپور افزود: گمرکات استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس آئین نامه استخدامی‌پیمانی از محل مجوز استخدامی‌استانداری بوشهر ۷۰ از افراد واجد شرایط را استخدام خواهد کرد.
وی افزود: استخدام این تعداد نیرو در گمرکات استان بوشهر از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می‌شود جذب خواهند شد.
مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه عناوین شغلی و شرایط احراز و رشته‌های تحصیلی بزودی از سوی رسانه‌های استان اعلام می‌شود ، گفت: در این آزمون نیروهای بومی‌استان بوشهر در صورت کسب امتیاز مساوی با نیروهای غیربومی‌از اولویت برخوردار خواهند بود.
اکبرپور اضافه کرد: خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان نیز طبق قانون از سهمیه استخدام برخوردار هستند.

منبع: http://bushehrcustoms.irاستخدام ۷۰ نفر در گمرک بوشهر و گمرکات تابعه
اخبار روزنامه ها