استخدام در زمینه ی پروژه ی حرارتی ,آبی و نفت و گاز در عسلویه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عسلویه ارسال شده در   29 تیر 1390-20 July 2011بازدید 7241


استخدام  در زمینه ی پروژه ی حرارتی ,آبی, نفت, گاز

در مقطع کارشناسی


استخدام  در زمینه ی پروژه ی حرارتی ,آبی, نفت, گاز

مهلت : 90/5/10


استخدام حرارتی آبی نفت گاز عسلویه
اخبار روزنامه ها