استخدام مهندسين‌مشاورطرح‌وانديشه در عسلویه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عسلویه ارسال شده در   09 مهر 1390-01 October 2011بازدید 5440
استخدام مهندسين‌مشاورطرح‌وانديشه در عسلویه


مهندسین مشاورطرح واندیشه , یکنفر مهندس نقشه بردار , با سابقه حدود 7 الی 8سال را جهت کاردرشهرستان عسلویه , به همکاری دعوت می نماید

88714770_021 88721642_021
استخدام،مهندسين‌مشاورطرح‌وانديشه،عسلویه
اخبار روزنامه ها