استخدام در بنیاد تعاونی زندانیان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بندر عباسارسال شده در   15 آذر 1392-06 December 2013بازدید 1395استخدام در بنیاد تعاونی زندانیان

    مهلت ارسال رزومه:21 آذر 92

    کارشناس مسئول مالى یک نفر ۲ سال تجربه مفید

سوابق کارى صرفا بعنوان حسابدار مد نظر مى باشد
متقاضیان مى توانند

۱- مدارک شناسایى ۲- تحصیلى ۳- سوابق کارى ۴- رزومه  -۵ شماره تماس خود را ظرف مدت پنج روز پس از درج آگهى به آدرس ذیل ارسال نمایند.
آدرس : استان هرمزگان – بلوار امام على(ع) – غرب هنرستان شهید رجایى – روبروى زندان مرکزى – بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان

    مهلت ارسال رزومه:21 آذر 92
استخدام در بنیاد تعاونی زندانیان استخدام در بنیاد تعاونی کارشناس مسئول مالى

استخدام فوق لیسانس شیمی در یک مجموعه آزمایشگاهی در هرمزگان

آگهی استخدام هرمزگان

استخدام مشاور فروش با سکونت در شهر کرمان و بندرعباس

استخدام دو ردیف شغلی در گروه نرم افزارحسابداری محک در شهر بندرعباس

استخدام کارمند اداری فروش در شهر بندرعباس

استخدام کارمند اداری فروش در بندرعباس

استخدام دو ردیف شغلی در نمایندگی گروه نرم افزار محک در بندرعباس

استخدام دو ردیف شغلی در گروه نرم افزارحسابداری محک در بندرعباس

استخدام آقا در رشته صنایع مدیریت و کامپیوتر در بندرعباس

استخدام مدیر و کارمند فروش حسابدار کارشناس CRM در بندرعباس

استخدام چهار ردیف شغلی در بندرعباس

استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر و آشنایی کافی با حسابداری در بندر عباس

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس افکارگشت در بندرعباس

استخدام حسابدار نیروی فنی و نقشه بردار در بندرعباس

استخدام سیم بان برق ماهر جهت کار در یک شرکت معتبر در بندرعباس

اخبار روزنامه ها