استخدام بانك تات از بازنشستگان سيستم بانكي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   04 خرداد 1390-25 May 2011بازدید 4212


بانك تات در سطوح شغلي سرپرست و معاون (ريالي- ارزي) براي شعب جديد‌التاسيس خود دعوت به همكاري مي‌نمايد.
به گزارش خبرنگار بازاركار،‌ اين بانك از بازنشستگان سيستم بانكي كشور با سمت مسئول واحد ارزي،‌رئيس شعبه ممتاز، درجه 1 و درجه 2 و داراي حداقل 5 سال سابقه خدمت پاياني در سمت رئيس شعبه با حداقل 55 سال دعوت به همكاري مي‌كند.
آشنايي با رايانه و خدمات بانكداري الكترونيكي از ديگر شرايط اعلام شده است.
متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل به همراه شهرهاي مورد نياز به نيرو به صفحه 5 شماره 610 نشريه بازاركار مورخ سوم خرداد مراجعه نمايند.

اخبار روزنامه ها