استخدام بانک الکترونیکی آرین

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   15 آبان 1390-06 November 2011بازدید 15501

استخدام بانک الکترونیکی آرینبانک الکترونیکی آرین از بازنشستگان محترم نظام بانکی که دارای شرایط زیر
می باشند دعوت به همکاری می نماید.

1.دارا بودن سابقه مدیریتی.
2.نداشتن بیش از یکسال وقفه در اشتغال به امور بانکی.
3.حداکثر سن 60 سال.
4.نداشتن موانع استخدامی.
5.داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با توانمندی های مدیریتی واجرائی واطلاعات بانکی روز ( در مواردخاص،تقاضای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ودیپلم نیز بررسی می گردد).
6.سکونت در تهران .

استخدام بانک،الکترونیکی،آرین
اخبار روزنامه ها