آگهی استخدام بانک شهر در 6 شهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   15 بهمن 1390-04 February 2012بازدید 31938


آگهی استخدام بانک شهر در 6 شهر

بانك شهر نیروی های مورد نیاز خود را از میان بازنشته‌گان و شاغلان سیستم بانكی كشور در بخش ارزو ریال درسطح مدیریت امور ، رئیس اداره، رئیس منطقه ، كارشناس، بازرس، رئیس ومعاون شعبه در تهران وشهرستانها دعوت به همكاری می نماید.
بازار کار:براین اساس، مشاغل مورد نیاز در تهران و شهرستانها مدیریت امورمناطق، رئیس منطقه، رئیس ومعاون ادارات مركزی، رئیس و معاون شعبه تهران و شهرستانها، كارشناس سازمان و روشها ، كارشناس اعتباری، كارشناس نرم افزارو سخت افزار، كارشناس مالی، كارشناس آموزش منابع انسانی (اداری ) ،كارشناس ریسك عملیاتی كارشناس آمار و برنامه ریزی، كارشناس بازاریابی، كارشناس روابط عمومی وكارشناس تبلیغات درشهرتهران،كارشناس حقوقی برای شهرستان‌های كرج ، مشهد، تبریز ، اصفهان و شیراز می باشد.

سوالات عمومی آزمون های استخدامی بانک شهرداری شرکت نفت و ... با پاسخنامه
آگهی استخدام بانک شهر
اخبار روزنامه ها