استخدام اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   23 فروردین 1391-11 April 2012بازدید 20936
استخدام اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران

اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران از محققین و دانشجویان علاقه مند به انجام موضوعات پژوهشی بانک دعوت به همکاری مینماید.

پس از انتخاب موضوع و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک زیر به اداره برنامه ریزی و تحقیقات ارسال نمایید.

planning@bankrefah.ir
استخدام بانک رفاه کارگران
اخبار روزنامه ها