استخدام در صندوق توسعه ملی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   19 شهریور 1392-10 September 2013بازدید 8975استخدام در صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی برای تکمیل کادر تخصصی در حوزه حقوقی در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط عمومی استخدام از طریق مصاحبه عمومی و تخصصی در تهران دعوت به همکاری نماید.

ارسال رزومه کامل و عکس دار به:

HR@ndf.ir

- ارسال رزومه هیچ گونه تعهدی به منظور استخدام برای صندوق ایجاد نمی نماید.

اطلاع رسانی از زمان مصاحبه و گزینش از طریق سایت صندوق ملی به نشانی www.ndf.ir اعلام می شود.


استخدام صندوق توسعه ملی استخدام در صندوق توسعه ملی استخدام صندوق ملی استخدام صندوق توسعه ملی در سال 92
اخبار روزنامه ها