استخدام بانک صادرات ایران در شهرهای بندعباس,عسلویه و بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   14 آذر 1392-05 December 2013بازدید 13289



استخدام بانک صادرات ایران در شهرهای بندعباس,عسلویه و بوشهر

بانک صادرات ايران به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني موردنياز خود در شهرهاي بندر عسلويه، بندر طاهري، نخل‌تقي، چاه مبارک، اخند، پرک و بيدخون براي تصدی شغل بانکدار (تحويلدار)، از داوطلبان مرد واجدشرايط بر اساس ضوابط آيين نامه استخدامي مربوط، از طريق آزمون استخدامی، انجام مصاحبه، معاينات پزشکي و . . . با انعقاد قرارداد کار موقت با بيمه ي درمان و بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي دعوت به همکاري مي نمايد.


www.bsi.ir
متقاضیان میتوانند از تاریخ 14 آذرماه به آدرس الکترونیک مذکور مراجعه کرده و نسبت به پر کردن فرم اقدام کنند.


استخدام بانک صادارات استخدام بانک صادارت در عسلویه استخدام در بانک استخدام تحویلدار در بانک استخدام تحویلدار در بانک
اخبار روزنامه ها